fbpx

Gold Note

July 15, 2020
GOLD NOTE-DS10

แกะกล่องลองเล่น Hands on รีวิว GOLD NOTE DS-10 High-end DAC Streamer

GOLD NOTE DS-10 Streamer / DAC แห่งปัจจุบันกาล ผมรวบรวมเอารีวิวจากต่างประเทศ และในประเทศมารวมไว้ให้อ่านกันอย่างจุใจตรงนี้ ใจไม่แข็งอย่าอ่านเยอะนะครับ มันจะร้อนอยู่ไม่ติดบ้าน อยากฟัง