fbpx

Beyond Ordinary


ก้าวไปอีกขั้นที่เหนือกว่า คือ ความตั้งใจของเรา ผมมาขายเครื่องเสียง เพราะ passion ส่วนตัวล้วนๆ ขายไปก็เหมือนชวนเพื่อนมาเล่นมากกว่า แค่ขายให้ลูกค้า ความรู้ที่มีก็แบ่งปัน ไม่รู้ก็ถาม ไม่อายว่ารู้น้อยกว่าลูกค้า ... ไม่ซื้อวันนี้ วันหน้าเค้าก็จะนึกถึงเรา เพียงเราจริงใจกับเขา นี่คือปรัชญาส่วนตัวที่ใช้มาตลอด


Learn more about us Contact with us